Skip to content

The Nature and Us vision addresses important themes for nature and society to thrive together and highlights key actions that need to be taken to make this possible. It is high level, and touches upon themes relevant to all levels of society. This simplicity makes it possible for anyone in Wales to identify some element that they can be a part of, or that is supported by work they are doing.

Dod â Gweledigaeth Natur a Ni yn fyw

Mae gweledigaeth Natur a Ni yn disgrifio Cymru yn 2050 lle mae cymdeithas a natur yn ffynnu gyda'i gilydd. Ond sut olwg sydd ar hynny i bobl unigol?

Creodd cynulliad y dinasyddion a gytunodd ar y weledigaeth bum stori fer a phob un yn canolbwyntio ar gymeriad gwahanol, gan archwilio sut y gallai eu bywydau newid pe bai'r weledigaeth yn cael ei gwireddu.

Yma, gallwch ddod o hyd i'r straeon hyn. Maent ar gael i’w lawrlwytho’n rhad ac am ddim – gallant fod yn adnodd defnyddiol neu’n ffordd dda o ddechrau trafodaeth a rhannu’n Gweledigaeth.

Cartoon strip about Ayana making life changes towards the Nature and Us Vision CYM
Cartoon strip about Emrys making life changes towards the Nature and Us Vision CYM
Cartoon strip about Goke making life changes towards the Nature and Us Vision CYM
Cartoon strip about Izzy making life changes towards the Nature and Us Vision CYM
Cartoon strip about Leslie making life changes towards the Nature and Us Vision CYM