Skip to content

Mae AILolwg yn cyflwyno ymateb creadigol i weledigaeth Natur a Ni

Drwy gydol y rhaglen Natur a Ni, rydym wedi bod yn gweithio gyda’r celfyddydau i gysylltu cymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ac sydd heb eu gwasanaethu’n ddigonol â’r sgwrs, gan adeiladu naratifau o amgylch y weledigaeth ac ystyried, neu herio, eu fersiwn hwy o’r dyfodol. Rydym yn falch o fod wedi gallu cefnogi artistiaid a sefydliadau creadigol anhygoel drwy'r broses.

Ways of Working

Hen Wlad Ein Plant

Beirdd Preswyl

Comisiynau Awduron

Gwledda

Llwybr Arfordir Cymru (y Dyfodol)

Diolch i'r artistiaid: Alison Neighbour, Anastacia Ackers, Bedwyr Williams, Bethany Handley, Carys Hedd, Catriona James, Ceri Philips, Cerian Wilshere-Davies, Durre Shahwar, Eddie Ladd, Georgina Biggs, Grug Muse, Gwyn Lewis, Iestyn Tyne, James Ó hAodha, Justin Teddy Cliffe, Kathryn Ashill, Lal Davies, Lisa Angharad, Lisa Heledd Jones, Manon Steffan Ros, Marva Jackson Lord, Megan Angharad

Diolch hefyd i’r sefydliadau partner a’r cyllidwyr:

NIW logo
G/R logo
Eisteddfod logo
Cyngor Celfddydau Cymru / Arts Council of Wales - Ariennir gan y Loteri  / Lottery funded - Noddir gan Lywodraeth Cymru / Sponsored by Welsh Governement logo
Ways of Working logo
Llenyddiaeth Cymru logo
National Theatre Wales